MUSTAN QUEERIN MUSLIMIN MANIFESTI

Omistan tämän manifestin kaikille niille ulospotkituille, näkymättömyyteen pakotetuille ja hiljennetyille mustille ja muslimitaustaa omaaville LHBTIQ+ henkilöille, joiden olemassaoloa ei tunnusteta tai haluta tunnustaa heidän omissa muslimiyhteisöissään ympäri maailmaa. En siis puhu vain Mena -maiden muslimeista. Kyse on myös Euroopan muslimiyhteisöistä Suomen muslimiyhteisöt mukaan lukien.

Minä, mustana feministinä ja queerinä musliminaisena, manifestoin nyt täydellisen emansipaation puolesta. Vapautumista epätoivosta, elämää tukahduttavasta poliittisesta ja institutionaalisesta sorrosta ja kolonialismin synnyttämistä vallan hierarkioista, jotka kohdistuvat muun muassa mustiin ja muslimitaustaisiin LHBTIQ+ yhteisön jäseniä kohtaan.

Vaadin vapautumista ja itsenäistymistä, niin fyysisesti kuin henkisestikin.

Vaadin patriarkaatin ja pyhyyden uudelleen määrittelemistä.

Vaadin tilaa ja turvaa itselleni ja muille yhteisöni jäsenille.

Vaadin saada elää minun normaalia elämääni ilman pelkoa.

Vaadin rakkautta.

Queerinä muslimina haluan sanoa, että muslimiyhteisö ei ole aina turvallinen niille, jotka identifioituvat LHBTIQ+ muslimeiksi. Aiheita seksi, seksuaalisuus ja sukupuoli käsitellään vain, jos keskustelu liittyy perhesuunnitteluun, lisääntymiseen tai homoseksuaalisuuden kieltämiseen. Cis -naiseutta ja feminiinisyyttä käsitellään aina suhteessa cis -mieheen, isään tai patriarkaalista yhteiskuntaa palvelemaan. 

Syyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien muslimien sortoon liittyvät siis mm. siihen, että ne eivät istu perinteiseen cis-heteronormatiiviseen perhekäsitykseen, mikä on myös mahdollistanut homofobian, transfobian ja islamofilian, eli arvuuttelun siitä kuka on ”parempi” muslimi ja oikeutuksen väkivaltaan.

Minusta on äärimmäisen huolestuttavaa, ettei useimmilla imaameilla tai muilla uskonjohtajilla ole minkäänlaisia työkaluja käsitellä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta muslimiyhteisöjen sisällä. Toisin sanoen he ovat täysin kykenemättömiä edistämään aitoa yhdenvertaisuutta muslimien kesken. Todellisuudessa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta kuulee puhuttavan hyvin harvoin jos koskaan. Satunnaiset puheet edellä mainitusta moninaisuudesta ovat hyvin harvoin sellaisia, että ne aidosti pyrkisivät edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden hyvinvointia ja perusoikeuksia. Puheet sukupuolen moninaisuudesta koetaan usein turhaksi, koska yksilö koetaan yksiselitteisesti cis -miehenä tai cis -naisena ja tietysti heterona sellaisena. Sukupuoli nähdään määräytyvän vain sukuelinten mukaan, mikä on myös äärimmäisen ongelmallista.

Mustana naisena Suomi ei ole myöskään turvallinen. Euroopan unionin perusoikeusviraston tekemän tutkimuksen mukaan Suomi on Euroopan rasistisin maa. Kyseinen tutkimus käsitteli lähinnä mustien kokemaa rasismia valkoisilta. Tutkimuksen tilastoista jäi kuitenkin puuttumaan kolorismi ja mustien kokema rasismi toisilta rodullistetuilta. Tutkimustulokset piilottivat myös mustien LHBTIQ+ henkilöiden kokeman homofobian ja transfobian. Tuloksissa viitattiin ”vain” vihapuheeseen yleisesti ilman minkäänlaisia tarkennuksia.

Kaikkiaan mustana queerinä muslimina pelko ja turvattomuus ovat normaali olotila. Jatkuvasta valppaana olemisesta on tullut tapa pysyä hengissä. Minulle aktivismi on pakollista. En siis ole valinnut ryhtyä aktivistiksi tai mustaksi (intersektionaaliseksi) feministiksi – aivan kuten en valinnut syntyä mustaksi naiseksi. Sen sijaan kyse on elämästäni. Kyse on selviytymisestä, joka minun kohdallani edellyttää jatkuvaa aktivismia. Kyse on elämästäni, joka on pakottanut minut käsittelemään jatkuvaa pelkoa ja odottamaan sitä seuraavaa hetkeä, jolloin jokin osa identiteetistäni koetaan uhkana. Pelonsokaisemana sitä on todella haavoittuvainen, herkillä ja hauras, ja olen joutunut olemaan sitä usein.

Lopuksi haluan vielä sanoa perheelleni ja kaikille LHBTIQ+ muslimeille seuraavanlaisesti:

Vaikka meidän uskontoon, uskoon ja identiteettiin liitetäänkin paljon stigmaa ja häpeää niin muslimien kuin ei-muslimienkin keskuudessa, meillä jokaisella – riippumatta meidän seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta –  on oikeus uskoa Jumalaan ja olla muslimi. Sinä olet oikeutettu olemaan juuri sellainen kuin olet eli täydellinen, koska meidät luotiin täydellisiksi. Niin sanotaan myös Koraanissa (95:4). Kenenkään ei pitäisi joutua taistella oman turvallisuutensa vuoksi tai etsiä sille perusteluita. Turvallisuus on jokaisen meistä perusoikeus.

Wisam Elfadl

Kuva: Mire Mroué