Meistä

Islamia Queeristi-hanke

Islamia Queeristi-hanke on Wasla-kollektiivin tuottama ja Koneen säätiön rahoittama kolmevuotinen hanke, jonka päätavoitteena on lisätä islamin tulkintojen moninaisuuteen ja ennen kaikkea LHBTIQ-inklusiivisiin islamin tulkintoihin liittyvää tietoisuutta Suomessa mm. kuvataiteen, valokuvauksen ja vapaan kirjoittamisen keinoin. Tarkemmin sanottuna dekolonisoivaa queer-näkökulmaa ylläpitävä hanke haluaa haastaa vallalla olevia käsityksiä islamista monoliittisena cisheteropatriarkaatin ilmentymänä ja tuoda pitkään hiljennetyt queer-muslimiääneet islamiin liittyvän keskustelun keskiöön. Edellä mainitun lisäksi IQ pyrkii lisäämään yhteistyötä jo olemassa olevien LHBTIQ-inklusiivisten muslimiyhteisöjen kanssa ympäri maailmaa. Hankkeen kotisivut toimivat Meiltä meille-periaatteen mukaisena viestinnän kanavana, jonka tarkoituksena on tuottaa ja kerätä islamin moninaisuuteen liittyvää tietoa suomeksi. Tekeillä on myös kuusiosainen podcast-sarja, joka tullaan julkaisemaan myöhemmin.


Wasla-kollektiivi

Wasla-kollektiivi on kahden muslimitaustaisen henkilön, Wisam Elfadlin ja Mire Mrouén, perustama intersektionaalinen yhteistyömuoto, joka toimii myös nimellä Wasla وصلة (suom. yhdistäjä ja/tai mahdollistaja). Kollektiivin arvot ja toiminta pohjaavat vahvasti antirasismin, intersektionaalisen feminismin ja turvallisemman tilan periaatteisiin. Wasla on osa BuraQ-nimistä yhdistystä, jonka tavoitteena on tukea Suomessa asuvien muslimien ja muslimitaustaisten LHBTIQ-henkilöiden hyvinvointia sekä parantaa heidän asemaansa ja näkyvyyttänsä Suomen muslimiyhteisöjen sisällä. Wasla-kollektiivi on Suomen ensimmäinen LHBTIQ-inklusiivisten islamin tulkintojen näkyvyyttä edistävä kollektiivi, jonka toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja johtamisesta vastaavat LHBTIQ+ muslimit tai muslimitaustaiset henkilöt itse.